• Development of Alcohol downstream product

توسعه محصول پایین دستی الکل

در سال جدید، شرکت گروه به تشدید نوآوری های علمی و فناوری ادامه می دهد، به انجام کار خوب در پروژه بوتانول سنتز اتانول که به طور مشترک با دانشگاه فناوری ژجیانگ توسعه یافته است، پروژه صرفه جویی در انرژی بستر سیال که به طور مشترک با شرکت شاندونگ دکسی توسعه یافته است، ادامه خواهد داد. و افزایش تولیدات پایین دستی اتانول.توسعه تکنولوژی و تجهیزات تولید، بهبود مستمر و بهبود تولید اتانول سوختی با تخمیر گازهای زائد در کارخانه‌های فولاد، تقطیر فشار دیفرانسیل چند برج زغال‌سنگ به اتانول و فرآیندها و تجهیزات آب‌گیری و غیره، همچنان به بهبود بازار ادامه می‌دهد. رقابت پذیری.در عین حال، سیاست های ملی، استانی و شهری را به طور فعال مطالعه کنید، تلاش ها را برای برتری جویی تشدید کنید و به جاده توسعه بازار با کیفیت بالا پایبند باشید.


زمان ارسال: ژانویه 24-2022